Jedna bijela patka na zidu

            Ljudska priroda, kako to gordo zvuči. Ako već ne želim početi tekst sa citatom nekog mudrog čovjeka iza čijeg ću se autoriteta skloniti onda povremeno pribjegavam gordom nastupu “u ljudskoj je prirodi da…”, misleći da time otkrivam velike, duboke misterije i da to pomenutom tekstu daje jednu veliku važnost. Štaviše, zagledanost u velike teme, obrađivanje principa dobra i zla, milosti, pravde, ljubavi, vjere, vječnosti i Boga predstavlja lijepu, ali suštinski uzaludnu namjeru, jer čovjek…

"Jedna bijela patka na zidu"