Kad je Crveni oktobar plovio ka Lenjingradu

“Imaj povjerenja u to da će istorija pošteno cijeniti ove događaje i da se nikad nećeš sramiti djelima svoga oca. Ni u kom slučaju nemoj biti od onih koji kritikuju kritike radi. Takvi ljudi su licemjeri – slabi, bezvrijedni ljudi koji nemaju snage da izjednače svoja djela sa svojim riječima. Želim ti hrabrost, dragi moj. Budi jak u vjeri da je život predivan. Budi pozitivan i vjeruj da će Revolucija uvijek pobjediti.“ Valerij Sablin, svom…

"Kad je Crveni oktobar plovio ka Lenjingradu"