Suverenitet

Postoji više aspekata sa kojih možemo prići problemu suvereniteta. Ali možda ne treba okolišati, praviti opširne uvode. Dovoljno je samo postaviti pitanje – kada ste se vi pitali za nešto, bilo šta u vašoj državi? Uz to pitanje, može da ide još jedno – Da li mislite da je bilo koja odluka koju je vladajuća većina sprovela u vaše ime zaista odražavala ono što bi vi željeli? Možda je neko kratko objašnjenje zaista neophodno, imajući…

"Suverenitet"