Sa Sapfo i Pitakom u Mitileni

S tronom zlatnim besmrtna Afrodito, mudro čedo Zeusovo, preklinjem te: Nemoj, o vladarice, plačnom tugom slomit mi srce! Sapfo – Himna Afroditi Čuvena je misao stoičkog filozofa Seneke da “Sudbina vodi onog koji hoće, a vuče onog koji neće (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt). Zato bi se reklo da mi je džabe da nastavljam sa ignorisanjem poezije koju, kao što sam napisao i prije dvije sedmice, ne razumijem baš najbolje. Tekstovi, ova putovanja “Između polova”…

"Sa Sapfo i Pitakom u Mitileni"

Staza kojom (ni)sam pošao u Veneciju

Priznat ću jednom život kad zađe Ljeta prođu i tuga nijema Izmeđ’ dva puta birao sam rađe Onaj kojim se ide rjeđe I osim te druge istine nema. Robert Frost – Staza kojom nisam pošao (preveo Ante Tomić) Izbjegavam da spominjem poeziju u tekstovima iz jednog prostog razloga – ne čitam je dovoljno, još manje je osjećam a ponajmanje razumijem. Broj pjesnika koje čitam mogu biti nabrojani na prstima jedne šake: Prever, Neruda i Kavafi.…

"Staza kojom (ni)sam pošao u Veneciju"