Kad je Crveni oktobar plovio ka Lenjingradu

“Imaj povjerenja u to da će istorija pošteno cijeniti ove događaje i da se nikad nećeš sramiti djelima svoga oca. Ni u kom slučaju nemoj biti od onih koji kritikuju kritike radi. Takvi ljudi su licemjeri – slabi, bezvrijedni ljudi koji nemaju snage da izjednače svoja djela sa svojim riječima. Želim ti hrabrost, dragi moj. Budi jak u vjeri da je život predivan. Budi pozitivan i vjeruj da će Revolucija uvijek pobjediti.“ Valerij Sablin, svom…

"Kad je Crveni oktobar plovio ka Lenjingradu"

Staza kojom (ni)sam pošao u Veneciju

Priznat ću jednom život kad zađe Ljeta prođu i tuga nijema Izmeđ’ dva puta birao sam rađe Onaj kojim se ide rjeđe I osim te druge istine nema. Robert Frost – Staza kojom nisam pošao (preveo Ante Tomić) Izbjegavam da spominjem poeziju u tekstovima iz jednog prostog razloga – ne čitam je dovoljno, još manje je osjećam a ponajmanje razumijem. Broj pjesnika koje čitam mogu biti nabrojani na prstima jedne šake: Prever, Neruda i Kavafi.…

"Staza kojom (ni)sam pošao u Veneciju"

Protest sa božićnog vašara

Postoje mnoge laži koje o sebi plasira takozvani pristojni i kulturni svijet. Te laži imaju različite nivoe i teme ali im je suština ista – pokazati da se “pristojni svijet” bio on srednja ili viša klasa, razlikuje od običnih “paora”, da klasne razlike nisu izmišljene, nasljedne i nezaslužene, već da su jedna kvalitativna odredba i da svako ima onoliko koliko zaslužuje. Ovakav tip ponašanja postoji i na nacionalnoj ravni, pa tako često čujemo da zasluge…

"Protest sa božićnog vašara"

Brazil – konflikt i prirode i ljudi

Brazilska politika nije u fokusu evropske ni domaće javnosti, ali izbori koji će se odigrati danas, osim što su važni za najveću latinoameričku zemlju, mogu biti indikativni za čitav svijet. Svako od nas ima neke predrasude vezane za Brazil, a iz njih proizlaze prozaične dileme: da li je ta zemlja stvarno puna ritma, da li svi znaju da igraju, da li je sigurno na ulicama, šta je uopšte taj drugi i drugačiji kontinent? U najvećem…

"Brazil – konflikt i prirode i ljudi"