Pokoriti svijet kategoričkim imperativom

Postoji više motiva koji natjeraju čovjeka da upiše studije filozofije. Prvi među njima je sigurno opšte čuđenje i briga nad svijetom, iz kojih izlazi želja da se on razumije i promjeni. Kada se radi o razumjevanju, oblasti koje pokušavaju prije svega odgovoriti na ta pitanja su sadržane u metafizici i teoriji saznanja. Ali kada se radi o promjeni, onda se odgovori nalaze dok tražimo poeziju kroz filozofiju, tražimo smjernice za politički život i možda najčešće,…

"Pokoriti svijet kategoričkim imperativom"