Sa Sapfo i Pitakom u Mitileni

S tronom zlatnim besmrtna Afrodito, mudro čedo Zeusovo, preklinjem te: Nemoj, o vladarice, plačnom tugom slomit mi srce! Sapfo – Himna Afroditi Čuvena je misao stoičkog filozofa Seneke da “Sudbina vodi onog koji hoće, a vuče onog koji neće (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt). Zato bi se reklo da mi je džabe da nastavljam sa ignorisanjem poezije koju, kao što sam napisao i prije dvije sedmice, ne razumijem baš najbolje. Tekstovi, ova putovanja “Između polova”…

"Sa Sapfo i Pitakom u Mitileni"