Povećanje PDV-a, liberalna ili socijalistička agenda?

Povodom poslednje najave o povećanju poreza na dodatu vrijednost (PDV) u Crnoj Gori na 21%, sa dosadašnjih 19%, opazio sam niz polemika u pitanju opravdanosti poreza, pitanju prava na kritiku onih koji se deklarišu kao socijalisti, libertarijanci, opozicija, građani. Zato želim da napravim jednu analizu poreza uopšte, poreza kod nas, te javne potrošnje. Analizu koja će biti više u teorijskoj nego u praktičnoj sferi jer smatram da mi preskačemo korake, većina govori o poreskim stopama…

"Povećanje PDV-a, liberalna ili socijalistička agenda?"

Zašto Crna Gora ne treba da uđe u NATO savez

U proteklih par sedmica je došlo do intenziviranja priče oko crnogorskom pristupanju Sjevernoatlantskom savezu, koga poznajemo kroz skraćenicu NATO. Iako se ova tema sporadično spomene na svakih par mjeseci, iz nekog razloga je sad došlo do organizacije novih akcija, okruglih stolova, televizijskih emisija i sličnih manifestacija. Uprkos ogromnom protivljenju građanstva, cilj ulaska u NATO savez je visoko na ljestvici državnih prioriteta. Mnogi domaći „intelektualci“ (uvijek treba biti skeptičan prema ovoj odrednici) su išli dotle da…

"Zašto Crna Gora ne treba da uđe u NATO savez"

Država na pola

Reći da država u kojoj živimo ne može da se smatra cjelinom nije neka naročita mudrost. O tome govore ogromne podjele, one na bogate i siromašne, one po naciji, religiji, jeziku ali i one banalne koje samo pokazuju da je struktura podjela vještački utrta. Ove poslednje su: podjela su ona na dvije akademije od kojih ni jedna ne ostvaruje nikakav akademski učinak, podjela na dva i više saveza u raznim sportovima i naravno najsmješnija od…

"Država na pola"