Izvan ultra-ljubičastog i infra-crvenog

Kada ljudi sa strane posmatraju istoriju filozofije, često se čude nekim pitanjima koja su mnogi filozofi postavljali. Jedno od češćih mjesta isčuđavanja predstavljaju ispitivanja koja spadaju u filozofsku disciplinu „teoriju saznanja“, obzirom da među tim istraživanjima postoje mnoga koja se bave nekim stvarima za koja se čini da su više nego očigledna. To su umovanja o postojanju spoljašnjeg svijeta, o mogućnostima bilo kakvog objektivnog saznanja i slično. I zaista, kada čovjek neupućen u filozofiju čuje…

"Izvan ultra-ljubičastog i infra-crvenog"