Jedna misao o teoriji evolucije i njenom uticaju na čovječanstvo

            Prije nego što izložim šta ovdje želim reći, moram se ograditi – ne smatram sebe podobnim da pričam o jednoj kompleksnoj teoriji kao što je ova o evoluciji. Suviše je kontroverzna, ima previše razloga za i protiv, postoje njene mnogobrojne varijacije i siguran sam da je potrebno pročitati stotine, a vjerovatno i hiljade strana sitnog teksta (sa vrlo malo slika) da bi iko sebe mogao smatrati podobnim da priča o njoj. Time vam dajem…

"Jedna misao o teoriji evolucije i njenom uticaju na čovječanstvo"

O humanističkim naukama

Vjerovatno je većina od vas svjesna da je jezik vjerovatno ljudska tvorevina koja najbrže evoluira. Dovoljno puta ponovite neku pogrešnu formulaciju i jezik će se prilagoditi. Dovoljno puta insistirajte na pogrešnom značenju neke riječi, uključite u to i medije i okolinu, i ona će promjeniti svoje značenje. Svjež primjer iz našeg okruženja je riječ nacionalizam, inače lijepa romantičarska ideja o ljubavi ka svojoj naciji (bez ugrožavanja drugih) čije značenje se pretvorilo u šovinizam. S druge…

"O humanističkim naukama"

A šta je to što znamo?

Ovaj članak bi mogao da se nazove i „zašto još filozofija?“ i nadam se da će to biti razjašnjeno do kraja teksta. Na pragu prošlog vijeka, aprila 1900. godine, lord Kelvin (čuveni fizičar) je na sastanku Britanskog kraljevskog društva oduševljeno rekao kako Njutnova teorija savršeno objašnjava sve pojave u fizičkom svijetu i kako smo zapravo saznali sve što može da se sazna. Rijetko ko je napravio ovoliki lapsus u polju kojem se bavio. Uslijedile su…

"A šta je to što znamo?"