Percepcija reda i haosa

Čudan je čovjek zaista! Kada se krene sa takvom rečenicom, put nas može dovesti do hiljadu tema, od kojih je svaka za sebe posebna, vrijedna i interesantna. Smatram da je najčudnije u čovjeku ono koliko ne zna, niti želi da sazna šta zapravo on jeste. Spremni smo da istražimo svaku moguću daljinu i dubinu, a da ne dotaknemo ni nokat od onoga što sami jesmo. Čak bi i ova ljubav ka neznanju imala neku svoju…

"Percepcija reda i haosa"

Priča o tri Avrama

Jedna od glavnih priča Starog Zavjeta je ona o Avramu, ocu jevrejskog naroda, ali i duhovnom ocu svih hrišćana i muslimana. Ne kaže se slučajno da nije bilo Avrama, ne bi bilo ni Isaka, ni Jakova, ni Mojsija, ni Davida, tj. nikad ne bi ni počela čitava loza vjerskih vođa koji su oblikovali istoriju jevrejskog naroda. Iz tog istog naroda su nastali hrišćanstvo i islam, tako da istorija makar 2/3 svjetske populacije vuče korijen iz…

"Priča o tri Avrama"

O pravu jačeg

„Najsnažniji nikad nije dovoljno snažan da bi uvijek vladao, dokle god ne pretvori snagu u pravo a poslušnost u dužnost“ Žan-Žak Ruso   U svom kapitalnom djelu Društveni ugovor, jedan od najbitnijih mislilaca prosvetiteljstva se bavi osnivanjem države, te se sasvim pravilno pita na čemu će ona počivati. Da li će to biti neki dogovor, da li pravo jačeg, da li nešto treće? Ono što je zapanjujuće porazno sa ovim djelom je da njegove kritike,…

"O pravu jačeg"