Simple twist of fate

            Tema o kojoj želim da pišem bi mogla da ima sto i jedno ime. Da se ne bih mučio sa biranjem, a s obzirom na to da je u prethodnom tekstu bilo riječi o Bob Dilanu, iskoristiću naslov jedne njegove pjesme. Simple twist of fate, ili obrt sudbine je za mene princip po kojem stvari oko nas funkcionišu, iz više razloga. Pokušajte da analizirate neke protekle događaje, vaše uspjehe i neuspjehe podjednako. Uzmite za…

"Simple twist of fate"