O teorijama zavjere

Motivaciju za pisanje na ovu temu sam dobio nakon odgledanog dokumantarca na History Channelu koji je pokušavao iz jedne perspektive da sagleda i ocijeni, ne toliko teorije zavjera koliko same ljude koji vjeruju u njih. Naravno, taj televizijski kanal nije neko mjerilo savršenstva, ali imajući u vidu do kojih se dubina srozala televizija danas, predstavlja koliko-toliko prihvatljivu opciju za provođenje vremena ispred ekrana, te samim tim zaslužuje i komentar. Ono što me je ponukalo da…

"O teorijama zavjere"

Simulakrumi

            Posle jedne prijatne i uglavnom nostalgične teme želim da se vratim na neke aktuelne probleme. Kao što sam u prošlom tekstu istakao, ljepota prošlih stvari ne smije da nas otupi za rat današnjeg vremena i za probleme sa kojima se suočavamo direktno ispred sebe. Ovih dana su aktuelne revolucije u sjevernoj Africi i na Bliskom istoku i zemlje koje su njom obuhvaćene do dana kada ovo pišem su redom Tunis, Egipat, Libija, Bahrein, Iran…

"Simulakrumi"

Društvena nesloboda

            Mislim da se dosad nisam susreo sa temom za koju sam manje siguran kako da joj priđem. Word dokument u kome je bio samo ovaj naslov od gore stoji u folderu „under construction“ skoro godinu dana. Jednostavno, ovoj temi je moguće prići iz nebrojeno uglova. Zato vas, više nego ikad do sad, pozivam da razmislite o tome gdje ima najviše društvene neslobode, gdje ste u najvećoj mjeri pritisnuti od društva, od sistema a ja…

"Društvena nesloboda"