Crnogorska parada, dva dana kasnije

Ovaj događaj zaslužuje svoj tekst jer je vrlo indikativan za društvo u cjelini. Dobar dio komentatora prve crnogorske gej parade, održane u Budvi 24-tog jula, želi da istakne da je sam događaj epohalan i da poslije njega više ništa nije isto. Moje mišljenje je tu sasvim suprotno, ne mislim da se išta promjenilo i da je taj događaj išta donio crnogorskoj populaciji (i gej i strejt) ali da je jako dobar da prikaže mnoge aspekte…

"Crnogorska parada, dva dana kasnije"

Car Edip i naša stvarnost

            Nemam naviku da teme vučem iz aktuelnih događaja. Još manje imam želju da pišem isključivo o nečemu o čemu trenutno svi pričaju. Što bi Hese rekao: ćutati o onome o čemu svi brbljaju već je nešto. Ipak, igrom slučaja se pogodilo da tema o kojoj sam dugo htio pisati potpuno analogna aktuelnim zbivanjima. S obzirom na to da sam dugo odlagao svoj poriv da odgovorim na temu koju sam sam sebi postavio, stvarnost je…

"Car Edip i naša stvarnost"